Voor ieder dier de beste zorg!

Wij zijn een Sterkliniek!

Sterkliniek dierenartsen is een samenwerkingsverband van gezelschapsdierenpraktijken, waarbij wij sinds najaar 2008 zijn aangesloten. De samenwerking richt zich op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen, zodat de aangesloten praktijken continu van elkaar leren.

Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring gaat zowel over diergeneeskundige zorgverlening, als ook over andere activiteiten binnen de dierenartsenpraktijk (bv apotheekbeheer, nascholing medewerkers, communicatie).

Sterkliniek dierenartsen heeft de onderlinge samenwerking en het streven naar verbetering laten toetsen aan de kwaliteitsvereisten van de ISO9001 standaarden. Dit is gedaan door Lloyd’s Register Quality Assurance. Sterkliniek dierenartsen is hiervoor glansrijk geslaagd

Meer weten over de Sterkliniek: www.sterkliniek.nl